CUSTOMER SERVICE

联系方式

365bet体育/365bet官方

公司地址:福建省福州市仓山区金山工业区浦上园百花洲路44号

邮编:350008

电话:86-0591-83855350

传真:86-0591-83855357

设备销售联系:

张先生:18558881800

邮箱:mars@shenglizg.com

海外市场部(International Business)联系:

刘先生(Jerry):15060158595

邮箱:lnq@shenglizg.com

池先生(Kevine): 18860141787

邮箱:Kevinechi@shenglizg.com

IT 联系:

黄先生: 13960963846 0591-83855350-0000(分机)

求职联系:

郑小姐:0591-83855350-8076(分机)

邮箱:zhaopin@shenglizg.com